G.D.P.R.

  • Documents

ANEXA NR. 2 LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII

Nr. ____ din _________

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, CONFIDENTIALITATEA ACESTORA PRECUM SI CONSIMTAMANTUL DAT IN ACEASTA PRIVINTA

CINE PRELUCREAZA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastra cu caracter personal, adica ale d-nei:

_______________________, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, str. ____________________, nr. __, bloc __, scara __, apartament ____, sector ___, legitimat cu CI seria ___nr. _______________ si CNP ___________________ ,telefon ___________, e-mail: _________________________

vor fi prelucrate de S.C. __________________ S.R.L. cu adresa _____________________________________________, inregistrata la ONRC cu J__/____/____, CUI: _____________, prin Responsabilul cu protectia datelor, in persoana lui ____________________in calitate de ___________________ (administrator/reprezentant legal etc).

S.C. _____________________ S.R.L. isi ia angajamentul de a lua toate masurile necesare pentru protejarea datelor dumneavoastra cu caracter personal cu respectarea tuturor reglementarilor in vigoare la nivel national si european.

DATELE CARE VOR Fl PRELUCRATE

Vom prelucra urmatoarele categorii de date personale:

• date de identificare precum nume, adresa, cod numeric personal , serie si numar carte de identitate;

• date de contact, precum numar de telefon, email;

• date biometrice, precum imagini foto si/sau video si/sau inregistrari audio.

SCOPURILE SI TEMEIURILE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele de identificare si/sau de contact ale clientilor care au nevoie de servicii furnizate de S.C. _____________________ S.R.L. , cum ar fi numele, adresa, codul numeric personal , seria si numarul cartii de identitate, numar de telefon, email vor fi colectate si prelucrate pentru a face demersurile in vederea incheierii unui contract sau a executarii unui contract, precum si pentru livrarea produselor.

Datele biometrice ale clientilor care au nevoie de servicii furnizate de S.C. ______________________ S.R.L. , precum imagini foto si/sau video si/sau inregistrari audio vor fi folosite pentru promovarea activitatii societatii, marketing, scopuri publicitare, publicitate pe site-ul propriu, concursuri sau in scopuri educationale (workshopuri, carti, reviste de specialitate etc.), inclusiv in portofoliu si/sau pe internet.

Analiza noastra arata ca temeiurile legale corecte sunt:

• obligatia legala(Art. 6 (1) c) din GDPR) pentru datele personale colectate pentru facturare.

• executarea unui contract si/sau obligatie legala – in functie de datele colectate (Art. 6. (1) b) si/sau c) din GDPR)

Consimtamantul dumneavoastra dat prin semnarea acestui acord, cu privire la imagini foto si/sau video, este necesar pentru a presta serviciul de fotografiere si/sau inchiriere cabina(-e) foto si/sau inregistrare audio, pentru contractul in cauza. Consimtamantul pentru folosirea imaginilor foto,si/sau video sau a inregistrarilor audio poate fi retras oricand producand efect doar din acel moment.

Datele dumneavoastra de contact, cum ar fi, numele, numar de telefon, adresa de email vor fi prelucrate in vederea prestarii serviciului din contractat precum si pentru trimiterea ofertelor de prestari servicii, livrarea pozelor sau a inregistrarilor foto si/sau audio-video in format digital si/sau a documentelor necesare prestarii serviciului.

Datele dumneavoastra personale cuprinse in documente justificative vor fi pastrate de noi timp de 5 ani, sau conform legii in vigoare, incepand cu data incheierii exercitiului financiar (anului) in care au fost colectate. Prin documente justificative se intelege: facturi fiscale, deconturi, contracte de prestari servicii si anexele lor sau altele asemenea.

Imaginile foto si /sau inregistrarile audio si/sau video vor fi pastrate in evidentele S.C. _______________________ S.R.L. atat timp cat acest lucru este necesar sau pe perioada impusa de lege, dar nu mai mult de 10 ani de la data incheierii relatiilor contractuale, sau de la data retragerii consimtamantului, dupa caz.

Datele de contact (adresa de email, numar de telefon etc.) vor fi pastrate atat timp cat acest lucru este necesar sau pe perioada impusa de lege (incepand cu data la care relatiile contractuale s-au incheiat), sau pana de la data retragerii consimtamantului.

Orice alte date personale pe care le colectam de la dumneavoastra vor fi pastrate atat timp cat este necesar in vederea realizarii scopului pentru care au fost colectate si vor fi sterse din evidentele noastre in maximum 360 de zile de la indeplinirea acestui scop sau conform legislatiei in vigoare sau de la retragerea consimtamantului, daca este cazul.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CATRE TERTE PARTI

Datele cu caracter personal colectate si prelucrate de S.C. _______________________ S.R.L. pot fi transmise catre terte parti daca aceasta este o obligatie legala a societatii, ca urmare a solicitarii persoanei vizate sau la solicitarea unui entitati publice, in vederea indeplinirii atributiilor specifice care ii revin prin lege.

Datele personale oferite in scopul intocmirii facturii fiscale (sau a altor documente contabile) vor fi prelucrate de catre S.C._______________________ S.R.L. si respecta legislatia in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele dmneavoastra cu caracter personal pot fi solicitate si transmise de societate catre: inspectori ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, organe ale politiei judiciare, instante judecatoresti, executori judecatoresti, precum si orice alta institutie sau autoritate publica ale carei atributii includ solicitarea si obtinerea de documente ce contin date cu caracter personal de la persoane juridice de drept privat.

DREPTURILE CLIENTILOR SI COLABORATORILOR S.C. _____________________________ S.R.L.

in vederea respectarii drepturilor dumneavoastra, va informam care sunt acestea si cum pot fi ele exercitate:

 • Dreptul de informare – aveti dreptul de a solicita o informare gratuita o data pe an, privind modul in care sunt procesate datele dv si scopul procesarii, de catre; S.C. ____________________ S.R.L.;
 • Dreptul de acces la date – aveti dreptul de a solicita in mod gratuit o data pe an, o copie a datelor cu caracter personal detinute de S.C. _______________________ S.R.L;
 • Dreptul de stergere a datelor cu caracter personal. S.C. _______________________ S.R.L va pastra datele dumneavoastra atat timp cat acest lucru este necesar sau pe perioada impusa de lege (10 ani contractele de colaborare);
 • Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal. Aveti dreptul de rectificare a datelor transmise daca acestea nu sunt corecte;
 • Dreptul de a obiecta – in cazul in care apreciati ca datele dvs detinute de S.C. _________________________S.R.L nu ar trebui sa fie prelucrate, puteti contacta responsabilul de protectie a datelor din cadrul S.C. _____________________________ S.R.L la adresa de email _________________________, iar in anumite cazuri puteti cere restrictionarea prelucrarii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor- aveti dreptul de a solicita sa va transmitem datele cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat sau puteti solicita ca acestea sa fie portate direct catre un alt operator de date, dar in ambele cazuri numai daca prelucrarea de date se face in baza consimtamantului dumneavoastra si/sau in temeiul legii.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata – aveti dreptul de a solicita sa nu faceti obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, dar numai atunci cand decizia respectiva produce efecte juridice cu privire la dvs sau va afecteaza in alt mod similar si intr-o masura semnificativa.
 • Dreptul de retragere a consimtamantului – retragerea consimtamantului poate avea loc in orice moment si va produce efecte doar pentru viitor incepand din acel moment, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.

In vederea respectarii acestor drepturi, precum si pentru orice solicitare legata de informatii, de accesul la date, de rectificare sau stergere a datelor vor putea fi exercitate prin una din urmatoarele variante:

 • o adresa scrisa, inaintata catre S.C. ______________________________ S.R.L. trimisa la adresa sediului social sau
 • o cerere trimisa prin email (_______________________) catre Responsabilul cu prelucrarea datelor. 

S.C. _______________________________ S.R.L. va raspunde in termenul cel mai scurt, dar nu mai mult de 30 de zile, oricarei solicitari venite din partea unei persoane vizate. In cazul in care nu sunteti multumit de rezolutia primita va puteti adresa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal din Bucuresti, b-dul G-ral.Gheorghe Magheru nr.28-30, Sector 1, cod postal 010366, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212

e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Consimtamantul in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si furnizarea datelor mentionate mai sus sunt voluntare.

Pentru orice nelamurire, solicitare sau reclamatie referitoare la colectarea si folosirea datelor cu caracter personal, orice beneficiar, reprezentant legal al unui beneficiar sau orice alta persoana vizata se poate adresa Responsabilului cu protectia datelor, printr-un email (___________________) sau apel telefonic la (+4) __________________.

 • Sunt de acord cu această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloacele si in scopurile aratate mai sus si imi dau consimtamantul in acest sens.

Beneficiar ( nume / prenume): ………………………………………………………………..

Data: Semnatura:

 

 

 

Copyrighted Image

You cannot copy content of this page